การประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15/6/2563)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต โดยนายกธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ และสมาชิกสภาพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่