นำส่งขยะอันตรายให้กับอบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

                เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้นำส่งขยะอันตรายในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่