คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินแบบฐานรากเสาเข็ม หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศง 2565 (เงินสะสม) โดยวิธีคัดเลือก

Read More »

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบฐานรากเสาเข็ม หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »