ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

|