ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด ขนาด 100 วัตต์

|