ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

|