ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เรื่อง  จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน  9  โครงการ(แยกงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

|