ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่สาธารณะหน้าวัดดอนชัย หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย

|