ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ภายในตำบลท่าวังพร้าว จำนวน 5 จุด

|