ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองคลองเรือ หมู่ที่ 5 บ้านท่าวังพร้าว

|