ประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

|

ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวังพร้าว ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง ภายใต้แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยสามารถดำเนินการร่วมกันคัดแยกก่อนทิ้งได้ดังนี้ค่ะ 1. ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร หรือขยะย่อยสลายได้ สามาถดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน #ขยะเปียกครัวเรือน เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายและกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน2. ขยะทั่วไป เมื่อดำเนินการคัดแยกแล้ว #ให้ผูกหรือมัดปากถุงด้วยเชือกหรือฟางหรือริบบิ้นสีน้ำเงิน 3. ขยะรีไซเคิล ประเภทขวดแก้ว กระป๋องน้ำอัดลม ขวดน้ำ เป็นต้น เมื่อดำเนินการคัดแยกเสร็จแล้ว #ให้ผูกหรือมัดปากถุงด้วยเชือกหรือฟางหรือริบบิ้นสีเหลือง 4. ขยะอันตราย ประเภท ถ่านไฟฉาย ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ เป็นต้น ให้ดำเนินการแยกและนำมาทิ้งที่จุดรองรับขยะอันตรายในพื้นที่ แต่ละหมู่ค่ะ