ประชาสัมพันธ์สินค้า ชุมชน “จิ้นส้มเมือง ของดีท่าวังพร้าว

|

ผลิตภัณฑ์แปรรูป ตำบลท่าวังพร้าว ของดีท่าวังพร้าว จิ้นส้มเมือง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ 📞0819610709