ผัวเมีย ตีกัน! พบเห็น “ทำร้ายร่างกาย” ช่วยอะไรไม่ได้จริงหรือ?

|
ผัวเมีย ตีกัน! พบเห็น “ทำร้ายร่างกาย” ช่วยอะไรไม่ได้จริงหรือ?
สามีกรรยา ทำร้ายร่างกายมีความผิดตามกฎหมาย (ยอมความได้) หากเราพบเห็นเหตุทำร้ายร่างกาย (เป็นการทำความผิดซึ่งหน้า) ประชาชนมีสิทธิจับผู้ทำความผิดได้ https://justicechannel.org/law-in-topic/hot-issue-help
.
สามีหรือภรรยาทำร้ายร่างกาย มีความผิดตามกฎหมาย (ยอมความได้)
ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเกิดอันตราแก่กายหรือจิตใจ : จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ผู้พบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจ้งพนักงวนเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง
.
ช่วยได้อย่างไร?
1. ตั้งสติให้ดีก่อนหาทางช่วยเหลือ
– พบเห็นคนอื่น “ตกอยู่ในอันตราย” หากไม่เข้าช่วยเหลือ ผู้ถูกทำร้ายอาจเจ็บสาหัสหรือตาย ซึ่งตนเอง “อาจช่วยได้” และประเมินเหตุการณ์แล้ว “ไม่น่าจะต้องกลัวเป็นอันตราย” แก่ตนเองหรือผู้อื่น
2. เข้าไปห้ามและเจรจาไกล่เกลี่ยถ้าประเมินสถานการณ์แล้วคนร้าย
ไม่มีอาวุธ สามารถเข้าแยกตัวออกผู้ถูกทำร้ายออกจากคนก่อเหตุ
3. รีบตามคนมาช่วยร่วมด้วยหาวิธีและหาหนทางตามคนมาช่วยให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยระงับเหตุไม่ให้ลุกลามบานปลาย เช่น รปภ. ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
4. โทรแจ้งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้เร่งด่วน
– ตำรวจ โทร. 191
– ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
– ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน สายด่วน 1507, 1578
– มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี สายด่วน 1134
.
พบเห็นคนถูกทำร้าย ไม่มีเหตุสมควรกลัวเป็นอันตราย ไม่เข้าไปช่วย อาจมีความผิดพบเห็นคนอื่นตกอยู่ในอันตราย “ที่ตนอาจช่วยได้” และ “ไม่น่าจะต้องกลัวเป็นอันตราย” แก่ตนเองหรือผู้อื่น แต่ไม่ช่วยตามความจำเป็น : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ผู้พบเห็นคนถูกทำร้ายมีเหตุสมควรกลัวเป็นอันตราย ไม่เข้าไปช่วย ไม่มีความผิด
– ผู้ก่อเหตุมีอาวุธ
– ผู้ก่อเหตุขู่ว่ามีอาวุธ, ทำร้าย
– ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชาย แต่ผู้เห็นเหตุการณ์เป็นผู้หญิง
.
อ้างอิง/กฎหมาย :
1. ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 374, 295) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287…
2.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 79, 80) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=570066…
3.พระราชบัญญัติความคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (มาตรา 4, 5) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=862438…
กองบังคับการปราบปราม https://www.facebook.com/csdthai/posts/808431822980462/