รางานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาภาครัฐ ครั้งที่ 6

|

           เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2565  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาภาครัฐ ครั้งที่ 6 จัดโดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมภิบาล สำนักงานป.ป.ช. ณ ห้องคอนเวนชั่น1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ท จังหวัดเชีงใหม่