รายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีฝุ่นข้างทาง

|

      ตามที่นายวีระยุทธ  บัวผัด ได้เข้ายื่นคำร้องทุกข์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว กรณีฝุ่นข้างทางนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายงานเอกสารแนบ