สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( สขร.1)

|

          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ( สขร.1)   (เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว    

 

<object class="wp-block-file__embed" data="http://www.tawangphrao.go.th/wp-content/uploads/2022/04/07042022111649-1.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="ฝัง

สขร.มี.ค.65
ดาวน์โหลด