โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565

|

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2565 ณ วัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดี ในการดำเนินชีวิตและขัดเกลาจิตใจ