โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวได้ทำการจัดซื้อวัคซีนและแจกจ่ายให้กับตัวแทนหมู่บ้านเพื่อฉีดให้กับ สุนัขและแมวของประชาชน ในตำบลท่าวังพร้าว