สิงหาคม 2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่วข้อง และนายกอบต.ท่าวังพร้าว ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำขานหมู่ 7 ต้นแหนน้อย สบวาง เพื่อป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 25

Read More »