ประกาศ สอบราคา / จัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »