ตอบกลับไปยัง: ร้านขายของเก่าเผาขยะ

หน้าแรก ฟอรั่ม กระดาน ถาม – ตอบ (Webboard Q & A) ร้านขายของเก่าเผาขยะ ตอบกลับไปยัง: ร้านขายของเก่าเผาขยะ

#1505
นิติกร
ผู้เยี่ยมชม

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้น สามารถร้องเรียนได้ที่ อบต.ท่าวังพร้าว ตามช่องทางต่อไปนี้ค่ะ
http://www.facebook.com/tawangprow212
LINF ID : tawangprow212
หรือ โทร 053025200 หรือที่เวบไซต์
http://www.tawangphrao.go.th/e-service