ตอบกลับไปยัง: สอบถามค่าภาษีป้าย

#2266
กองคลัง จัดเก็บรายได้
ผู้เยี่ยมชม

ยื่นแบบประเมินสุดท้ายวันที่ 31 มีนาคม 2564 กำหนดจ่ายภาษีอีก 15 วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินคะ