ตอบกลับไปยัง: ปล่อยหมากัดชาวบ้าน

#2683
แอดมิน
ผู้เยี่ยมชม

การที่เจ้าของบ้านปล่อยสุนัขออกไปนอกบ้าน และสุนัขไล่กัดชาวบ้านที่สัญจรไปมา น่าจะถือเป็นการทำร้าร่างกายซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประกอบกับเป็นการประทำละเมิดตามประวลกฎหมายแพ่งค่ะ กรณีดังกล่าว มิใช่เหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามที่ท่านสอบถามมาค่ะ ซึ่งเหตุรำคาญดังกล่าวต้องเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดมลพิษจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ