การจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่

|

เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว นำโดย นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1-7 ต.ท่าวังพร้าว และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ออกสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนหมู่ที่ 4-7 โดยวิธีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรวมพื้นที่หมู่ที่ 1-3 ต.ท่าวังพร้าว ซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง มารวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว