การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปันยิ้มสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564