การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปันยิ้มสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกอบตท่าวังพร้าว จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการปันยิ้มสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้สูงอายุในพื้นที่ เข้าเป็นคณะกรรมการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ทั้ง 4 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุม อบต.ท่าวังพร้าว