การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีการล้อมรั้วคร่อมลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 2 (9 มิถุนายน 2563)

|