การดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีบุกรุกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1

|

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ร่วมกับตัวแทนจากอำเภอสันป่าตอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง เจ้าของที่ดินบริเวณใกล้เคียงและผู้ถูกร้องเรียน เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการล้อมรั้วคร่อมลำเหมืองสาธารณประโยชน์ พื้นที่คาบเกี่ยวหมู่ที่ 4-5 ต.ท่าวังพร้าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย