การตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริต

|

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นาธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่สวนตำบลท่าวังพร้าว ได้นำกรมโยธาธิการผังเมือง ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิงหมู่ 6 สันควงคำ ยาว 1กม300 เมตรงบประมาณ 40,000,000 บาทในปีงบประมาณ 2566