การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีล้อมรั้วคร่อมลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 3 (24 มิถุนายน 2563)

|