การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ บ้านสันควงคำ หมู่ที่ 6 ต.ท่าวังพร้าว