การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ บ้านสันควงคำ หมู่ที่ 6 ต.ท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาอำเภอสันป่าตองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จัดกิจกรรม การประชุมประชาคมจัดทำแผนพพัฒนาตำบล ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านสันควงคำ หมู่ที่ 6 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่