การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ต.ท่าวังพร้าว