การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ต.ท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อำเภอสันป่าตองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จัดกิจกรรม การประชุมประชาคมจัดทำแผนพพัฒนาตำบล ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่