การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ต.ท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อำเภอสันป่าตองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จัดกิจกรรม การประชุมประชาคมจัดทำแผนพพัฒนาตำบล ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่