การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ต.ท่าวังพร้าว