การประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 เรื่องการยกฐานะวัดกู่(ร้าง)

|

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 เรื่องการยกฐานะวัดกู่(ร้าง) นำโดยท่านนายอำเภอสันป่าตอง สำนักงานพระพุทธศาสนา นายกอบต.ท่าวังพร้าว กำนันตำบลท่าวังพร้าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังพร้าว และประชาชนหมู่ที่ 5 ต.ท่าวังพร้าว เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการยกฐานะวัดกู่(ร้าง) ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป