การประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ในพื้นที่ตำบลท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมจัดทำแผนชุมชน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น