การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นที่

|

อบต.ท่าวังพร้าว ได้ดำเนินการประสานไปยัง เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อตรวจสอบ ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังพร้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ค่ะ