กิจกรรมยกย่อง อปพร.ดีเด่น ประจำตำบลท่าวังพร้าว

|

                   เมื่อวันที่ 19  มีนาคม 2564  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง โดย อปพร. ในพื้นที่ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับรางวัล อปพร.    ดีเด่นประจำตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง ประจำปี พ.ศ. 2564 คือ 

                  1. นายสนิท  พรหมนิเทศ

                  2. นายอินศร  นันต๊ะโส