กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

|

ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าวังพร้าว ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564