ขายของไม่ติดป้ายราคาได้หรือไม่

|

ร้านค้าขายของไม่ติดป้ายราคา ขายแพงเกินจริง หรือขายออนไลน์ ชอบให้ทักแชท DM มีความผิดหรือไม่? หาคำตอบได้ใน Q&A: ร้านค้า “ไม่ติดป้ายราคา – ขายสินค้าแพงเกินจริง” เสี่ยงมีความผิด กันเลยครับ

คำตอบ คือ….

ให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจำหน่าย หรือผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ “ไม่แสดงราคาสินค้าหรือบริการ” มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ห้ามผู้ประกอบธุรกิจ จงใจทำให้ราคาสินค้าหรือบริการ “ต่ำเกินสมควร” หรือ “สูงเกินสมควร” หรือทำให้เกิดความ “ปั่นป่วน” มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง : พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 (มาตรา28, 29, 40, 41) http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C753/%C753-20-2542-a0001.pdf