ข่าวสารการรับสมัครงาน

|

‼️‼️ รับสมัครสอบเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย 22 ตำแหน่ง 206 อัตรา‼️‼️

💻 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2565
(หมดเขตรับสมัครวันสุดท้ายเวลา 16.30 น. / หมดเขตชำระเงินวันสุดท้าย เวลา 22.00 น.)

✅ คุณวุฒิปริญญาตรี
🚫 อายุต้องไม่เกิน 35 ปีในวันที่สมัคร
🚫 ไม่ต้องใช้ผลความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
🌐 ลิงค์รับสมัคร https://raot.jobthaigov.com/

📝 สอบวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

🚗เลือกสนามสอบที่สามารถไปสอบได้ 5 จังหวัด
1.ปทุมธานี
2.ลำปาง
3.อุดรธานี
4.สุราษฎร์ธานี
5.สงขลา

💢เปิด 22 ตำแหน่ง เรียกบรรจุครั้งแรก 206 กว่าอัตรา 💢

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 84 อัตรา
 3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 อัตรา
 4. นักวิชาการเกษตร จำนวน 18 อัตรา
 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 26 อัตรา
 6. บุคลากร จำนวน 4 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา
 8. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 9. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 20 อัตรา
 10. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
 11. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
 12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา
 13. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 14. เศรษฐกร จำนวน 3 อัตรา
 15. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
 16. นักวิชาการตลาด จำนวน 3 อัตรา
 17. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 อัตรา
 18. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
 19. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
 20. วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
 21. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
 22. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

การยางแห่งประเทศไทย #สอบการยางแห่งประเทศไทย #รัฐวิสาหกิจ #กยท #ไม่ใช้ภาคก.