ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย7/1 บ้านสันควงคำหมู่ที่ 6

|