ทุจริตเงินราชการแต่คืนหมดแล้ว ขอเป็นเหตุลดหย่อนโทษได้ไหม

|