นายกอบต.ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการฯ

|

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน พาชุดสำรวจของสำนักโยธาธิการผังเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย เพื่อดูสภาพสถานที่ ในการของบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำขาน ในเขตพื้นที่ อบต ท่าวังพร้าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน