นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประกาศนโยบาย งดรับของขวัญ ของกำนัล “No Gift Policy”

|