ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|