ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

|

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ได้สิ้นกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามเอกสารแนบ