ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง

|

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง
💻💻ให้ผูัมีรายชื่อ เข้าทำการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว