ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน  8  โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แยกงบประมาณ) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

|