ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เรื่อง จ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซอย 5-6 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|