ประกาศอบต.ท่าวังพร้าว เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|