ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

|

ขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม (เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. ผ่านระบบ Zoom